გაწევრიანების განაცხადის ფორმა (I გვერდი)
გაწევრიანების განაცხადის ფორმა (II გვერდი)
 
  ფონდი "გორგასალი"-ს კრება 23-12-2012