მიუნხენის ქართულ ეკლესიაში წირვები ტარდება ყოველ კვირა დღეს 09:30 სთ-ზე და დიდ დღესასწაულებზე.

შაბათობით წირვა აღევლინება სხვა ქალაქებში.

ზუსტი ინფორმაცია იხილეთ "ღვთისმსახურებათა განრიგში".